ექსპერიმენტები

ექსპერიმენტი # 7

ვიდეოში მოდელირებულია ე.წ. ობოლი პლანეტის (ანუ პლანეტის რომელიც მოძრაობს ვარსკვლავთაშორის სივრცეში) მოძრაობა, მის გარშემო მოძრავ თანამგზავრებთთან ერთად. მოძრაობისას იხაზება ერთ-ერთი თანამგზავრის ტრაექტორია. ვიდეოს დასრულებისას დააკვირდით ბოლო სურათს. ჩვენს წინაშეა სპირალის ფიგურა, და ციური სხეული. ასევე შეგიძლიათ სპირალში დაიტანოთ  მიმართულების ნიშანი. 

იმის ნიშნად თუ რა მიმართულებითა მოძრაობს ციური სხეული ანუ ცენტრიდან პერიფერიისკენ. მიღებული სურათი შეადარეთ ''ფესტოსის დისკოზე'' აღნიშნულ ნახატს. თანხვედრა აშკარაა, ორივეზე ვხედავთ სპირალის ფიგურას, ციურ სხეულს და მოძრაობის მიმართულების ნიშანს, ანუ ვხაზავთ რა ციურ სხეულს და მის თნამგზავრის ტრაექტორიას ვიღებთ ფესტოსის დისკოს ფრაგმენტს. თეორიას ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ წიგნებში ''ციური ექსპრესი'' და ''ფესტოსის დისკო გზავნილი გალაქტიკიდან''. სადაც ავტორის აზრით დედამიწაზე არსებულ უძველეს ხელნაწერებში მრავლად ვხვდებით უცხო ცივილიზაციების ექსპედიციების მოგზაურობის ამსახველ ინფორმაციებს. 

სურათზე წარმოდგენილია ობოლი პლანეტა და მისი თანამგზავრის ტრაექტორიები. ასევე ფესტოსის დისკო.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • წყნეთის ქ.6, ბინა 28, ქ. თბილისი, საქართველო
  • + 995 599967386
  • gizo_vashakidze@yahoo.com