ექსპერიმენტები

ექსპერიმენტი #2

იგივე ანუ პირველი კონსტრუქციით ჩატარებული ექსპერიმენტი გვაძლევს საშუალებას, დავრწმუნდეთ იმაში, თუ რატომ აშენდა გიზას პირამიდები ერთმანეთის მიმართ წიბოებით. ასეთი განლაგებისას პირამიდებიდან არეკლილი მზის სხივები არ ეცემა მეზობელ პირამიდას. ამით სამივე პირამიდა ინარჩუნებს სიცივეს, რაც ხელს უწყობს მკვეთრი ტემპერატურული ნახტომის შენარჩუნებას განლაგებით ცივი ცენტრი (პირამიდა), ცხელი გარემო. ტემპერატურის ასეთი განაწილება ხელს უწყობს იმდაგვარი სპეციფიური ფორმის ღრუბლის ჩამოყალიბებას, რომელიც თავის მხრივ  ტორნადოს ჩამოყალიბების მასტიმულირებელია.

თუკი მშენებლები პირამიდებს ერთმანეთის მიმართ გვერდიგვერდ დადგავდნენ, მაშინ ერთი პირამიდიდან არეკლილი სხივი მეორეს მიანათებდა და გაათბობდა მას, ეს კი ავტორის აზრით არ შედიოდა ეგვიპტელთა გეგმაში. ვრცლად იხილეთ წიგნი ''პერსონალური ტორნადო ფარაონის სულისთვის'' (მეორე და მესამე რედაქციით).

1. სურათზე წარმოდგენილია, რეალობაში არსებული გიზას პირამიდის კედლებიდან არეკლილი შუადღის მზის სხივების პირობითი სქემა.

2. მეორე სურათზე წარმოდგენილია გიზას პირამიდების ხელოვნური გადაადგილების შედეგად მიღებული სურათი

 

წიგნები

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • წყნეთის ქ.6, ბინა 28, ქ. თბილისი, საქართველო
  • + 995 599967386
  • gizo_vashakidze@yahoo.com