წიგნები

პერსონალური ტორნადო ფარაონის სულისათვის (ინგლისურად)

 

ეგვიპტური პირამიდების დანიშნულების შესახებ, არსებული მრავალი თეორიის მიუხედავათ, წარმოდგენილი მონოგრაფიის ავტორი გვთავაზობს, ახალ და საფუძვლიან თეორიას პირამიდების დანიშნულების შესახებ. თავისი თეორიის დასადასატურებლად ავტორი წარმატებით იყენებს მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში დაგროვილ ცოდნას. როგორიცაა: ძველი ეგვიპტის ისტორია, თეოლოგია, მეტეოროლოგია, იეროგლიფური დამწერლობა და ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესების ლაბორატორიული მოდელირება. ავტორი იყენებს ძველი ეგვიპტის ისტორიაში არსებულ ინფორმაციას ამ პერიოდში ნოტიო კლიმატის არსებობის შესახებ და თვალნათლივ გვაჩვენებს ამ რეგიონში ისტორიულ წარსულში ტორნადოს წარმოქმნის რეალურ შესაძლებლობას. გრანდიოზული და მაშტაბური ბუნებრივი მოვლენას, ტორნადოს ახასიათებს ჰაერის ძლიერი აღმავალი დინება, ვერტიკალურად ცისკენ. ავტორის აზრით, ეგვიპტელებმა ტორნადო ჩათვალეს სულების ცაში ამყვან მოვლენად. 

 

ეგვიპტური პირამიდების დანიშნულების შესახებ, არსებული მრავალი თეორიის მიუხედავათ, წარმოდგენილი მონოგრაფიის ავტორი გვთავაზობს, ახალ და საფუძვლიან თეორიას პირამიდების დანიშნულების შესახებ. თავისი თეორიის დასადასატურებლად ავტორი წარმატებით იყენებს მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში დაგროვილ ცოდნას. როგორიცაა: ძველი ეგვიპტის ისტორია, თეოლოგია, მეტეოროლოგია, იეროგლიფური დამწერლობა და ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესების ლაბორატორიული მოდელირება. ავტორი იყენებს ძველი ეგვიპტის ისტორიაში არსებულ ინფორმაციას ამ პერიოდში ნოტიო კლიმატის არსებობის შესახებ და თვალნათლივ გვაჩვენებს ამ რეგიონში ისტორიულ წარსულში ტორნადოს წარმოქმნის რეალურ შესაძლებლობას. გრანდიოზული და მაშტაბური ბუნებრივი მოვლენას, ტორნადოს ახასიათებს ჰაერის ძლიერი აღმავალი დინება, ვერტიკალურად ცისკენ. ავტორის აზრით, ეგვიპტელებმა ტორნადო ჩათვალეს სულების ცაში ამყვან მოვლენად. 

ეგვიპტელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს რელიეფის ტიპი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს და სტიმული მისცეს  ტორნადოს ხელისშემწყობ პროცესს ატმოსფეროში.   და, პირამიდის სახით შექმნეს შენობა, რომელმაც გაითავისა  ორი დანიშნულება; სამარხი, რომელიც უზრუნველყოფდა ფარაონის სულის ასვლას ცაში, ეგვიპტელთა ღვთაება ''რა''-სთან.

ავტორი თვალნათლივ გვიჩვენებს რომ ხელოვნურად შექმნილი კლდე ანუ თეთრი ფერის პირამიდა, მისი პირვანდელი სახით, ქმნიდა მკვეთრ ტემპერატურულ ნახტომს განლაგებით; ცივი ცენტრი (პირამიდა) – ცხელი გარემო. აღნიშნული ტემპერატურული სხვაობა, ხელს უწყობს სპეციფიური ღრუბლის ჩამოყალიბებას, ამ ფორმის ღრუბელი, ტორნადოს ჩამოყალიბებისთვის საჭირო სხვა პირობებთან ერთად თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ტორნადოს სრული გენერაციის პროცესში. 

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ორიგინალური ლაბორატორიული ცდები აღნიშნული თეორიის მხარდასაჭერად. მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ასევე ე.წ.  პირამიდის ტექსტი, სადაც ავტორი გვთავაზობს ეგვიპტელთა მიერ გაკეთებულ იეროგლიფურ ჩანაწერებს, აღნიშნულ ფიგურებში აშკარად ჩანს პირამიდის ფიგურის გვერდით ტორნადოს საწყისი ფაზის ჩანახატი. 

მონოგრაფია ძირითადად ეფუძნება საფუძვლიან სამეცნიერო ფაქტებს, ისტორიულ  მონაცემებსა და ლაბორატორიულ  დასკვნებს. 

 

პერსონალური ტორნადო ფარაონის სულისათვის (ინგლისურად)

ციური ექსპრესი

 

წარმოდგენილი თეორია ემყარება დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში განლაგებულ პიქტოგრამებში ამოკითხულ ინფორმაციას. სადაც ავტორის აზრით, აღწერილია არამიწიერი ცივილიზაციების სტუმრობა დედამიწაზე. ავტორმა დაუშვა მოსაზრება, რომ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უნდა მოძრაობდნენ ციური სხეულები, რომლებსაც უცხო პლანეტის მკვიდრნი იყენებენ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში სამოგზაუროდ. დედამიწაზე არსებულ უძველეს პიქტოგრამებში წარმოდგენილი ელიფსის და სპირალის ფიგურები ავტორმა მიიჩნია ვარსკვლავთაშორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულების ტრაექტორიებად. აღნიშნულ თემატიკაზე ავტორი მუშაობს 2006 წლიდან. 2009-2012 წლებში გამოიცა ორი მონოგრაფია სახელწოდებით. ''ციური ექსპრესი'' და მისი გაგრძელება ''ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან.'' 

 

წარმოდგენილი თეორია ემყარება დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში განლაგებულ პიქტოგრამებში ამოკითხულ ინფორმაციას. სადაც ავტორის აზრით, აღწერილია არამიწიერი ცივილიზაციების სტუმრობა დედამიწაზე. ავტორმა დაუშვა მოსაზრება, რომ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უნდა მოძრაობდნენ ციური სხეულები, რომლებსაც უცხო პლანეტის მკვიდრნი იყენებენ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში სამოგზაუროდ. დედამიწაზე არსებულ უძველეს პიქტოგრამებში წარმოდგენილი ელიფსის და სპირალის ფიგურები ავტორმა მიიჩნია ვარსკვლავთაშორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულების ტრაექტორიებად. აღნიშნულ თემატიკაზე ავტორი მუშაობს 2006 წლიდან. 2009-2012 წლებში გამოიცა ორი მონოგრაფია სახელწოდებით. ''ციური ექსპრესი'' და მისი გაგრძელება ''ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან.'' 

მეცნიერებისთვის ფესტოსის დისკოს განმარტების სხვადასხვა ვერსიაა ცნობილი, თუმცა ამ ვერსიების გადამოწმება ვერ ხერხდება. ამის გათვალისწინებით ავტორი თავად სთავაზობს მკითხველს მისი თეორიის შემოწმების საშუალებას. წიგნში არსებულ თავში სახელწოდებით ''შემოწმების საშუალება'', ავტორი სთავაზობს მკითხველს - ყურადღება მიაპყრონ ასტრონომების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს. ვინაიდან კოსმოსის შესწავლისთვის საჭირო  ტექნოლოგიები ძალზედ სწრაფად ვითარდება. რის გამოც მომავალში ადვილად შემოწმდება აღნიშნული თეორია.

    მონოგრაფიებში არსებული თეორიის შესამოწმებლად საჭიროა სამ კითხვას გაეცეს პასუხი:

  • არსებობს თუ არა ვარსკვლავთა შორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულები? 
  • იყენებენ თუ არა აღნიშნულ ციურ სხეულებს ვარსკვლავთა შორის სივრცეში გადასაადგილებლად, უცხო ცივილიზაციები? 
  • ეკუთვნით  თუ არა უცხო ცივილიზაციებს დედამიწაზე არსებული პიქტოგრამები: სპირალები, ელიფსები და ა.შ.? 

საკითხი ძალზედ მარტივად დგას, წიგნებში წარმოდგენილი თეორია არ მიეკუთვნება იმ თეორიების რიგს, რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია, არამედ  კონკრეტულ 3 კითხვაზე პასუხის გაცემით, მოწმდება თეორიის ძირითადი ნაწილი. 

აღნიშნული თეორია განსაკუთრებით ყურადსაღები გახდა მას მერე, რაც ასტრონომებმა გამოაქვეყნეს კოსმოსის სფეროში გაკეთებული უახლოესი მიღწევები. 

მეცნიერებმა შეისწავლეს ვარსკვლავთაშორის სივრცე იმ მიზნით, რომ დაედგინათ არსებობს თუ არა რაიმე ციური სხეული ამ სივრცეში. მეცნიერები დააკვირდნენ მილიონობით ვარსკვლავს. პერიოდულად იზომებოდა ვარსკვლავის სიკაშკაშე. დადგინდა რომ მიკროლინზირების გამო ასეულობით ვარსკვლავის სიკაშკაშე შეიცვალა. 

   მეცნიერთა აზრით, ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უამრავი მოხეტიალე პლანეტა არსებობს. ზოგი მეცნიერის ვარაუდით, მოხეტიალე პლანეტების რაოდენობა ორჯერ აღემატება ჩვენს გალაქტიკაში ვარსკვლავების რაოდენობას. ასტრონომების განცხადებით ასეთი ციური სხეულები კოსმოსში გადაადგილებისას უახლოვდებიან ამა თუ იმ ვარსკვლავს. თანამედროვე ასტრონომიულ აღმოჩენებსა და დრ-ი გიზო ვაშაკიძის მიერ წარმოდგენილ თეორიას შორის აშკარა თანხვედრა იკვეთება.

ციური ექსპრესი

საბუს დისკი – ორთქლის მანქანა

 

1936 წელს ინგლისელმა ეგვიპტოლოგმა ვოლტერ ბრაიანმა ეგვიპტეში მიაკვლია სამარხს, რომელშიც სხვა ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა უცნაური ფორმის დისკი. სამარხი ეკუთვნოდა ფარაონ ანეჯიბას შვილს - საბუს. დისკი თარიღდება ჩვ. წელთ აღრიცხვამდე 3100-3000 წლით.

დისკი ამჟამად ინახება ქაიროს მუზეუმში (ეგვიპტე). საბუს დისკის დანიშნულების შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. მკვლევართა ნაწილმა იგი ლოტოსის ფორმის ვაზას მიამსგავსა; ზოგისთვს იგი რიტუალური მიზნით გამოსაყენებელი ურელია; ზოგი კი მას მანათობელი ლამპის ფეხს ამსგავსებს.  

 

1936 წელს ინგლისელმა ეგვიპტოლოგმა ვოლტერ ბრაიანმა ეგვიპტეში მიაკვლია სამარხს, რომელშიც სხვა ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა უცნაური ფორმის დისკი. სამარხი ეკუთვნოდა ფარაონ ანეჯიბას შვილს - საბუს. დისკი თარიღდება ჩვ. წელთ აღრიცხვამდე 3100-3000 წლით.

დისკი ამჟამად ინახება ქაიროს მუზეუმში (ეგვიპტე). საბუს დისკის დანიშნულების შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. მკვლევართა ნაწილმა იგი ლოტოსის ფორმის ვაზას მიამსგავსა; ზოგისთვს იგი რიტუალური მიზნით გამოსაყენებელი ურელია; ზოგი კი მას მანათობელი ლამპის ფეხს ამსგავსებს.  

დოქტორი გიზო ვაშაკიძის მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა განსხვავებული  შედეგი გამოიღო. ექსპერიმენტში გამოყენებულმა ანალოგიურმა დისკმა გამოავლინა მეტად საინტერესო თვისება - ცხელი წყლისგან ორთქლის გაფრქვევა სივრცეში, მოხერხებულად, სწრაფად და დისტანცირებულად. ნაშრომში შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ ექსპერიმენტის შედეგებს.   

 

საბუს დისკი – ორთქლის მანქანა

ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან

 

წარმოდგენილი თეორია ემყარება დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში განლაგებულ პიქტოგრამებში ამოკითხულ ინფორმაციას. სადაც ავტორის აზრით აღწერილია არამიწიერი ცივილიზაციების სტუმრობა დედამიწაზე. ავტორმა დაუშვა მოსაზრება რომ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უნდა მოძრაობდნენ ციური სხეულები, რომლებსაც უცხო პლანეტის მკვიდრნი იყენებენ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში სამოგზაუროდ.  

დედამიწაზე არსებულ უძველეს პიქტოგრამებში წარმოდგენილი ელიფსის და სპირალის ფიგურები ავტორმა მიიჩნია ვარსკვლავთაშორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულების ტრაექტორიებად. აღნიშნულ თემატიკაზე ავტორი მუშაობს 2006 წლიდან. 2009-2012 წლებში გამოიცა ორი მონოგრაფია სახელწოდებით. ''ციური ექსპრესი'' და მისი გაგრძელება ''ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან.''

 

წარმოდგენილი თეორია ემყარება დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში განლაგებულ პიქტოგრამებში ამოკითხულ ინფორმაციას. სადაც ავტორის აზრით აღწერილია არამიწიერი ცივილიზაციების სტუმრობა დედამიწაზე. ავტორმა დაუშვა მოსაზრება რომ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უნდა მოძრაობდნენ ციური სხეულები, რომლებსაც უცხო პლანეტის მკვიდრნი იყენებენ ვარსკვლავთაშორის სივრცეში სამოგზაუროდ.  

დედამიწაზე არსებულ უძველეს პიქტოგრამებში წარმოდგენილი ელიფსის და სპირალის ფიგურები ავტორმა მიიჩნია ვარსკვლავთაშორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულების ტრაექტორიებად. აღნიშნულ თემატიკაზე ავტორი მუშაობს 2006 წლიდან. 2009-2012 წლებში გამოიცა ორი მონოგრაფია სახელწოდებით. ''ციური ექსპრესი'' და მისი გაგრძელება ''ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან.''

მეცნიერებისთვის ფესტოსის დისკოს განმარტების სხვადასხვა ვერსიაა ცნობილი, თუმცა ამ ვერსიების გადამოწმება ვერ ხერხდება. ამის გათვალისწინებით ავტორი თავად სთავაზობს მკითხველს მისი თეორიის შემოწმების საშუალებას. წიგნში არსებულ თავში სახელწოდებით ''შემოწმების საშუალება'', ავტორი სთავაზობს მკითხველს -  ყურადღება მიაპყრონ ასტრონომების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს. ვინაიდან კოსმოსის შესწავლისთვის საჭირო  ტექნოლოგიები ძალზედ  სწრაფად ვითარდება. რის გამოც მომავალში ადვილად შემოწმდება აღნიშნული თეორია.

  მონოგრაფიებში არსებული თეორიის შესამოწმებლად საჭიროა სამ კითხვას გაეცეს პასუხი: 

  • არსებობს თუ არა ვარსკვლავთა შორის სივრცეში მოძრავი ციური სხეულები? 
  • იყენებენ თუ არა აღნიშნულ ციურ სხეულებს ვარსკვლავთა შორის სივრცეში გადასაადგილებლად, უცხო ცივილიზაციები? 
  • ეკუთვნით  თუ არა უცხო ცივილიზაციებს დედამიწაზე არსებული პიქტოგრამები: სპირალები, ელიფსები და ა.შ.? 

საკითხი ძალზედ მარტივად დგას, წიგნებში წარმოდგენილი თეორია არ მიეკუთვნება იმ თეორიების რიგს, რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია, არამედ  კონკრეტულ 3 კითხვაზე პასუხის გაცემით, მოწმდება თეორიის ძირითადი ნაწილი. 

აღნიშნული თეორია განსაკუთრებით ყურადსაღები გახდა მას მერე რაც ასტრონომებმა გამოაქვეყნეს კოსმოსის სფეროში გაკეთებული უახლოესი მიღწევები. 

მეცნიერებმა შეისწავლეს ვარსკვლავთაშორის სივრცე იმ მიზნით რომ დაედგინათ არსებობს თუ არა რაიმე ციური სხეული ამ სივრცეში. მეცნიერები დააკვირდნენ მილიონობით ვარსკვლავს. პერიოდულად იზომებოდა  ვარსკვლავის სიკაშკაშე.   დადგინდა რომ მიკროლინზირების გამო ასეულობით ვარსკვლავის სიკაშკაშე შეიცვალა. 

მეცნიერთა აზრით ვარსკვლავთაშორის სივრცეში უამრავი მოხეტიალე პლანეტა არსებობს. ზოგი მეცნიერის ვარაუდით, მოხეტიალე პლანეტების რაოდენობა ორჯერ აღემატება ჩვენს გალაქტიკაში ვარსკვლავების რაოდენობას. ასტრონომების განცხადებით ასეთი ციური სხეულები კოსმოსში გადაადგილებისას უახლოვდებიან ამა თუ იმ ვარსკვლავს. თანამედროვე ასტრონომიულ აღმოჩენებსა და დრ-ი გიზო ვაშაკიძის მიერ წარმოდგენილ თეორიას შორის აშკარა თანხვედრა იკვეთება. 

 

ფესტოსის დისკო - გზავნილი გალაქტიკიდან

რა იხილა იოანე მოციქულმა გამოცხადებაში

 

იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება (აპოკალიფსი), საიდუმლოებით აღსავსე წერილია. "მასში რამდენიც სიტყვაა, იმდენივე საიდუმლოა"-ო, ამბობდა წმ. ბასილი დიდი. ბოლო ჟამს, როდესაც "მრავალნი შეისწავლიან და მოიმატებს ცოდნა" (დან. 12:4), წინასწარმეტყველებებს მოეხსნებათ იდუმალების ბეჭედი. თვით დრო-ჟამი გამოაჩენს წინასწარმეტყველებათა შინაარსს. 

წარმოდგენილ ნაშრომში შეგიძლიათ გაეცნოთ იოანეს  გამოცხადების მეხუთე და მეექვსე საყვირთა განმარტებებს. რომელიც ღვთის ნებით განიმარტა და გავრცელდა ქრისტიანთა შორის.

 

იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება (აპოკალიფსი), საიდუმლოებით აღსავსე წერილია. "მასში რამდენიც სიტყვაა, იმდენივე საიდუმლოა"-ო, ამბობდა წმ. ბასილი დიდი. ბოლო ჟამს, როდესაც "მრავალნი შეისწავლიან და მოიმატებს ცოდნა" (დან. 12:4), წინასწარმეტყველებებს მოეხსნებათ იდუმალების ბეჭედი. თვით დრო-ჟამი გამოაჩენს წინასწარმეტყველებათა შინაარსს. 

წარმოდგენილ ნაშრომში შეგიძლიათ გაეცნოთ იოანეს  გამოცხადების მეხუთე და მეექვსე საყვირთა განმარტებებს. რომელიც ღვთის ნებით განიმარტა და გავრცელდა ქრისტიანთა შორის.

 

რა იხილა იოანე მოციქულმა გამოცხადებაში
წიგნები

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • წყნეთის ქ.6, ბინა 28, ქ. თბილისი, საქართველო
  • + 995 599967386
  • gizo_vashakidze@yahoo.com